• mail@agenzia-lignano.it
  • +39 0431 428000 Fax +39 0431 428286
nieruchomości/a>
  • mail@agenzia-lignano.it
  • +39 0431 428000 Fax +39 0431 428286
nieruchomości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


AGENZIA LIGNANO
33054 Lignano Pineta (Ud)
Corso dei Continenti n. 1
P. IVA: 00124790932

Akt prawny ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Szanowny Kliencie,
LInformujemy, iż dane wprowadzone przez Państwa do Systemu Rezerwacji będą przetwarzane przez naszą agencję zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 30 czerwca 2003 roku (tekst jednolity Dz.U nr 196 z późniejszymi zmianami).
Agencja przetwarza dane osobowe niezbędne do, nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego (czyli świadczenia usług przez agencję), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym. Wysyłając Formularz Rezerwacyjny do agencji wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Agenzia Lignano swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych jak również w celu świadczenia przez Agenzia Lignano usług marketingowych polegających na promowaniu usług agencji jej partnerów.

Przy dokonywaniu rezerwacji usługi turystycznej lub przy zapytaniu o rezerwację przekazują nam Państwo oraz naszym usługodawcom swoje osobiste dane (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail) oraz związane z płatnościami (numer konta), które będą wykorzystywane przy realizacji rezerwacji. Zapewniamy Państwa, że wszystkie dane osobiste oraz dane związane z płatnościami są u nas traktowane ściśle poufnie. Wypełnienie i wysłanie formularza oznaczać będzie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Agencja nie udostępnia danych pochodzących z formularza osobom trzecim.

Dostęp do danych mają również, oprócz Agenzia Lignano związany z rezerwacją serwis oraz usługodawcy, którzy nie zaliczają się do osób trzecich. Ci zewnętrzni usługodawcy są objęci obowiązkiem trzymania danych w tajemnicy według ustawy o ochronie danych osobowych.
Aby jak najlepiej chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, zniszczeniem, utratą lub dostępem osób niepożądanych, zastosowaliśmy najlepsze techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Ponieważ techniczne standardy ciągle się zmieniają, staramy się stale uaktualniać nasze systemy ochronne i być na bieżąco z obecnymi.

Alessandro Lacchin
Adres:

C.so dei Continenti, 1
33054 Lignano Pineta (UD) Italia

Telefon
  • +39 0431 428000
  • Fax +39 0431 428286
Support

mail@agenzia-lignano.it