• mail@agenzia-lignano.it
  • +39 0431 428000 Fax +39 0431 428286
Nemovitost
  • mail@agenzia-lignano.it
  • +39 0431 428000 Fax +39 0431 428286
Nemovitost

PODMÍNKY REZERVACÍ

1)Rezervace je agenturou potvrzena po přijetí zálohy na ubytovací kapacitu ve výši přibližně 30% z celkové částky. Záloha může být uhrazena kreditní kartou (Visa, nebo Matercard), nebo v hotovosti (max. € 5.000,00).

2)V ceně je zahrnuta veškerá spotřeba elektřiny, plynu, vody, daň, naše provize, závěrečný úklid definovaný „lehký“, což znamená pouze jednoduché přerovnání bytu agenturou pro dalšího zákazníka, a je proto povinností odcházejícího zákazníka vrátit pronajatou ubytovací kapacitu tak, jak mu byla předána při příjezdu; v ceně není zahrnuto ložní prádlo a ručníky, varná konvice, žehlička, pobytová taxa a topení. V termínech od 20. září do 20. května v objektech Verdemare e Royal se plyn a elektřina platí extra podle spotřeby. Při výpočtu doby pronájmu se počítá počet přenocování.

3)Ubytovací kapacita bude v den příjezdu předána mezi 16.00 a 19.00 hod, jakmile je dokončen úklid po předchozím nájemci, a musí být uvolněna do 10.00 hod. v den odjezdu. Pokud se klient při vstupu do ubytovací jednotky domnívá, že úklid nebyl proveden s dostatečnou péčí, je především žádán, aby do bytu prozatím neodkládal vlastní zavazadla a ihned informoval telefonicky agenturu (do hodiny po předání klíčů).

4)Nájemné za ubytovací kapacitu, či další eventuelní poplatky musí být uhrazeny v příjezdový den v kanceláři agentury Lignano, Corso dei Continetni 1, 33054 LIGNANO PINETA (UD), a to kreditní kartou či v hotovosti (max. € 5.000,00).

5)V den příjezdu budeme po Vás žádat 150,00 Euro kauci na apartmán prostřednictvím předběžné autorizace kreditní karty (Visa nebo Mastercard nebo hotvost), jako záruku, že v den odjezdu nám apartmán předáte v pořádku. Pokud inventář nebude odpovídát, prosíme Vás o včasné nahlášení, nejpozději do 12.00 následujícího dne. Na konci pobytu, pokud po provedení následné kontroly nebudou zjištěny žádné škody nebo chybějící položky na apartmánu, předběžná autorizace kreditní karty bude zrušena. Kauce pro skupiny je regulována pod nadpisem: Podmínky pro skupiny.

6)Podmínky pro skupiny: Naše agentura se specializuje zejména na rodiny s dětmi, ale i vícečetné skupiny jsou vítáni. Aby se zabránilo případným stížnostem ze strany sousedů kvůli rušení hlukem během nočního a poledního odpočinku, korektní zacházení s nemovitostmi a civilní chování, po skupinách je žádána kauce ve výši 100,00 Euro na osobu prostřednictvím předběžné autorizace kreditní karty (Visa nebo Mastercard) nebo hotvost. Na konci pobytu, pokud neobdržíme stížnosti a po provedení kontroly nemovitosti nebudou zjištěny žádné škody nebo chybějící položky, předběžná autorizace bude stornována.

7)V příjezdový den předložte prosím dokumenty všech osob, které budou přítomni po celý pobyt. Agentura neposkytuje ubytování nenahlášeným osobám. Pokud zrealizujete check in online, nebude nutné předložit při check-in dokumenty a vyřizování formalit při příchodu bude značně urychleno. V případě příchodu behem zavírací doby agentury je nezbytné informovat agenturu včas a dohodnout se na tom:

- kde lze najít klíče;

- doplatit předem celkovou výši nájemného;

- provést check in online;

- zaplatit kauci prostřednictvím předběžné autorizace kreditní karty;

Pokud tomu tak není vyrobena tyto 4 formality, klíče nebude doručena.

8)Počet osob na apartmánu nesmí převyšovat počet lůžek. Eventuelní přídavné lůžko, či postýlka musí být komunikována agentuře již při počátku rezervace, až do vyčerpání zásob.

9)Každá ubytovací kapacita je kompletně a dostatečně vybavena; k dispozici je polštář a deka na každé lůžko. Jakékoliv škody na apartmánu způsobené klientem resp. ke kterým došlo během pobytu, jsou hrazeny na jeho náklady. Rozbité hrnky, skleničky nebo talíře, poškozené rolety, žaluzie, markýzy aj., musí být nahlášeny a uhrazeny agentuře před odjezdem.

10)Klient během svého pobytu musí dodržovat podmínky nočního a poledního klidu a nerušit své okolí svým hlukem. V opačném případě agentura může tento stav řešit tím, že klientovi vypoví smlouvu bez nároku na úhradu.

11)V opožděném příjezdu, nebo předčasném odjezdu, klient nemá nárok na slevu.

12)V odjezdový den zanechá klient apartmán čistý a uklizený, tzn. vynesený odpadkový koš, umyté nádobí, prázdná a vymytá lednice, atd. V opačném přípdě může agentura zadržet část či celou kauci.

13)V případě potřeby odjezdu mimo otvírací dobu agentury je nutné o tomto včas agenturu informovat a autorizovat výši kauce za apartmán kreditní kartou. Autorizace k platbě kauce bude zrušena, jakmile personál agentury během otvírací doby zkontroluje apartmán. Klíče od apartmánu je potřeba dát do zelené poštovní schránky umístěné vedle vchodu do agentury. V žádném případě nelze vrátit kauci před odevzdáním klíčů od apartmánu.

14)Psi, kočky a domácí zvířata  jsou obecně v apartmánech povoleni pouze v případě, že jejich hmotnost nepřesahuje 20 kg a jsou krotkého plemene, a to na základě povolení v momentě rezervace.
Zvířata nemohou být ponechána v apartmánech bez lidí, kteří se o ně starají, aby se předešlo možnému poškození zařízení a rušení ostatních nájemníků;
nedodržení této podmínky bude mít za následek okamžité ukončení smlouvy bez náhrady a odečtení další hmotné škody, která bude vyčíslena a odečtena od již zaplacené zálohy.
Za přítomnost domácích zvířat se účtuje příplatek 50,00 € za závěrečný úklid, který musí být proveden jiným způsobem.
Pokud agentura Lignano zjistí přítomnost nepovolených zvířat, může od smlouvy o pronájmu odstoupit bez náhrady a ponechat si dvojnásobek příplatku.
Při odjezdu je klient povinen důkladně uklidit ubytování zvenku i zevnitř a pečlivě odstranit chlupy a další odpad po svém domácím mazlíčkovi.
Před vrácením zálohy provedou zaměstnanci agentury kontrolu.
Přístup do prostoru bazénu,kde je k dispozici, není zvířatům povolen.
Chování vašeho domácího mazlíčka musí majitel řídit tak, aby nerušil ostatní hosty, včetně používání vodítka mimo apartmán.
Nezapomeňte si s sebou vzít očkovací průkaz svého domácího mazlíčka.

15)V případě malých dětí je povinností používat plastová prostěradla, aby se zabránilo poničení madrace.

16)Fotografie a obrázky apartmánů a jejich interiérů se mohou lišit od skutečnosti. Postupem času jsou ubytovací kapacity upravovány či rekonstruovány, proto se mohou některé fotografie lišit od reálu.

17)Pokud Vám během pobytu dojde plynová bomba, obraťte se prosím na agenturu, která zařídí její výměnu. Plyn není rozvážen v období polední pauzy a večer resp. v noci.

18)Pokud nejste přítomni na apartmánu, uschovejte zahradní nábytek či jiné předměty, které by mohly být odcizeny na apartmánu. Pokud budou odcizeny, klient hradí vše na své náklady. Markýzy stáhněte takovým způsobem, aby se se nepoškodily.

19)Apartmány nejsou pojištěny proti krádeži, vloupání či požáru.

20)Zaměstnanci agentury mohou kdykoliv vstoupit na aparmán provést kontrolu, či v případě opravy a údržby apartmánu, bez předchozího ohlášení.

21)Pokud klient neohlásí pozdní příjezd na svůj pobyt nejpozději do 19.00 příjezdového dne, který je ve smlouvě, agentura zadrží zálohu a může s apartmánem nakládat podle jejího uvážení.

22)Při zrušení rezervace ze strany klienta alespoň 30 dnů před příjezdem, agentura vrátí klientovi 50% z jeho zálohy (po odečtení nákladů na poštovné). Pokud klient nenahlásí zrušení rezervace 29 až 2 dny před plánovaným příjezdem a nicméně se nedostaví v příjezdový den do 19.00 hod., agentura bude moci vymáhat po klientovi celou částku za ubytovací kapacitu.

23)Všechny klimatizace mají program automatického vypínání.

24)Topení na ubytovacích kapacitách (které jsou dotovány topením) jsou na vyžádání a za poplatek.

25)Pro využití bezplatné služby WI-FI se musí každý klient řádně zaregistrovat. Tato služba není garantována v případě technických poruch, nebo pokud se vyskytnou problémy s dodavatelem. Tato služba je poskytována prostřednictvím veřejné sítě a právě z tohoto důvodu by si měl každý uživatel chránit svá osobní data (např. firewall). Agentura Lignano v žádném případě nezodpovídá za jakékoliv zneužití osobních dat, identity, nebo jakékoliv jiné napadení osobních dat během připojení k síti wi-fi. Síla signálu i rychlost wifi se mohou lišit a je na každém klientovi, aby si vyhledal nejvhodnější místo pro připojení, jak uvnitř ubytovací kapcity, tak i v její blízkosti.

26)Je zakázáno nabíjet elektrická vozidla, jako jsou automobily, skútry a skútry z elektrických zásuvek v pronajatých vilách nebo kondominiích.

27)Pokud rezervovaný byt z důvodu zásahu vyšší moci nebude k dispozici, bude nahrazen jiným ze stejné nebo vyšší kategorie a jako srovnávací kritérium bude použit ceník zveřejněný v době rezervace; náhradní ubytování, které respektuje výše uvedené podmínky, osvobozuje agenturu od dalších poplatků, požadavků a / nebo nároků zákazníka. Pokud není k dispozici alternativní ubytování nebo ubytování, které nesplňuje očekávání zákazníka, agentura uhradí zákazníkovi to co doposud zaplatil a vzdává se jakýchkoliv dalších nároků na vrácení a náhradu v budoucnosti.

28)V případě uzavření Tvého města nebo Lignana během objednaného pobytu, uhrazená záloha se neztratí a bude uchována na novou objednávku s termínem pobytu do 31.prosince následujícího roku.

29)Zrušení objednávek potvrzených na základě vydaného voucheru v žádném případě neopravňuje k navrácení peněz, ať už v plné nebo částečné výši, ani k obdržení nového voucheru.

30)Předmětem podnikání agentury Agenzia Lignano je pronájem nemovitostí v cestovním ruchu.

31)ODPOVĚDNOST AGENTURY Agentura je pouze prostředníkem mezi majitelem ubytovací kapacity a klientem. Proto nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody, úrazy, zničené, ztracené či odcizené předměty a jiné případně prokázané nepříjemnosti. Samozřejmě ale je tu agentura pro klienty, aby v těchto zvláštních situacích se snažila klientovi vždy pomoci v komunikaci s majitelem ubytovací kapacity s řešením eventuálních problémů či vznesení požadavku na náhradu škody.

32)Jakékoli případné spory, které by mohly vzniknout mezi agenturou Agenzia Lignano a klientem během pronájmu ubytovací kapacity nebo i následně, bude řešit výhradně pověřený soud, příslušný v místě, kde se nachází i samotný objekt pronájmu.

33)V souladu se zákonem D.L.vo196/03 o ochraně osobních údajů Agenzia Lignano se zavazuje, že veškerá poskytovaná data budou použita pouze k účelům souvisejícím se službami naší agentury, či k odesílání reklamních a informačních materiálů agentury. Osobní údaje nebudou postkytovány třetím osobám.

Klient má právo v souladu se zákonem D.L.vo196/03, článek 7 o ochraně osobních dat na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, konzultaci či zrušení z elektronické databáze agentury, popřípadě i z databáze pro odesílání reklamních a informačních materiálů agentury. Ve všech případech prosím kontaktujte oprávněnou osobu na:alessandro@agenzia-lignano.it

34)Uzavřením objednávky klient vyslovuje souhlas s akceptováním všech zde uvedených podmínek.

35)Kopie podmínek agentury najdete na stránkáchwww.agenzia-lignano.it

Adresa

C.so dei Continenti, 1
33054 Lignano Pineta (UD), Italia

Telefon
  • +39 0431 428000
  • Fax +39 0431 428286
Support

mail@agenzia-lignano.it